Български Шампионат за Издръжливост

През изтеклите 12 години от създаването на Дружеството, ние се утвърдихме като вносител

VolkiCar V2 - I

През изтеклите 12 години от създаването на Дружеството, ние се утвърдихме като вносител

Български Шампионат за Издръжливост

През изтеклите 12 години от създаването на Дружеството, ние се утвърдихме като вносител